Episcia mellitifolia

<
>

This species has also been known as Chrysothemis melittifolia.