Results Found: 59

Episcia ‘Alice’s Aussie’

Episcia ‘Aloha Mauna Loa’

Episcia ‘Black Star’

Episcia ‘Blue Moon’

Episcia ‘Bronze Queen’

Episcia ‘Butternut’

Episcia ‘Checkerboard’

Episcia ‘Chocolate Cream’

Episcia ‘Cleopatra’

Episcia ‘Costa Rica’

Episcia ‘Ember Lace’

Episcia ‘Flamingo’

Episcia ‘Gold Digger’

Episcia ‘Harmony’s Slinky Pink’

Episcia ‘Heartland’s Greybeard’

Episcia ‘Jim Hall’s Choice’

Episcia ‘Karlyn’

Episcia ‘Kee Wee’

Episcia ‘Moonlight Valley’

Episcia ‘Moss Agate’

Episcia ‘Pink Acajou’

Episcia ‘Pink Dreams

Episcia ‘Pink Gator’

Episcia ‘Pink Panther’

Episcia ‘Pink Smoke’

Episcia ‘Raspberry Blush’

Episcia ‘Sea Foam’

Episcia ‘Show Time’

Episcia ‘Silver Skies’

Episcia ‘Spearmint’

Episcia ‘Spring Fling’

Episcia ‘Star of Bethlehem’

Episcia ‘Strawberry Patch’

Episcia ‘Sun Gold’

Episcia ‘Suomi’

Episcia ‘Teddy Bear’

Episcia ‘Temiscaming’

Episcia ‘Temptation’

Episcia ‘Thad’s Pink Passion’

Episcia ‘Tiger Stripe’

Episcia ‘Tricolor’

Episcia ‘Unpredictable Valley’

Episcia ‘War Paint’

Episcia Jim’s Silhouette’

Episcia cupreata

Episcia cupreata ‘Belize’

Episcia cupreata ‘La Soledad Bronze’

Episcia cupreata ‘La Soledad Green’

Episcia cupreata ‘Manaus’

Episcia cupreata ‘Metallica’

Episcia cupreata ‘Tropical Topaz’

Episcia cupreata var. viridifolia

Episcia fimbriata ‘Blue Heaven’

Episcia lilacina ‘Blue Nile’

Episcia sphalera

Episcia ‘Jim’s Specialty’

Episcia cultivars as ground cover (Kew)

Episcia cultivars as ground cover 2 (Kew)

Episcia cultivars as ground cover 3 (Kew)